La Pilona de Malgrat de Mar. Història, futur i característiques ecològiques d’un sistema natural aïllat. (TFG)

  • Títol del projecte: La Pilona de Malgrat de Mar. Història, futur i característiques ecològiques d’un sistema natural aïllat.

  • Any: En curs.

  • Descripció del projecte: El projecte es du a terme a 400 metres de la costa de Malgrat de Mar, on enmig del mar, es localitza una estructura coneguda com La Pilona. La Pilona és una plataforma, actualment abandonada, construïda a principis del segle XX que connectava, mitjançant un sistema de vagonetes, el ferro extret de les mines de Can Palomeres amb l’embarcació encarregada d’exportar el mineral. La Pilona presenta hàbitats litorals diferents dels del fons sorrenc que l’envolta, oferint un substrat rocós pel desenvolupament de diversos organismes, que a la vegada n’atrauen d’altres, convertint-la en un petit punt de trobada entre espècies. L’objectiu del projecte és estudiar aquest sistema natural aïllat des de diferents perspectives. El projecte, a més d’un recull d’informació històrica, incorpora un estudi in situ de La Pilona mitjançant la caracterització de la flora i de la fauna resident amb inventaris realitzats en diferents èpoques de l’any. Un cop determinat l’estat actual, el projecte se centra en la futura gestió d’aquest espai, valorant l’impacte sobre la comunitat resident en funció de l’alternativa escollida amb les actuacions que comporta. Per últim, es realitzarà la divulgació a la ciutadania dels resultats obtinguts, mitjançant recursos fotogràfics i audiovisuals.

  • Àmbit: Investigació, gestió i divulgació.

  • Col·laborador/Promotor: Universitat de Barcelona