PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI 2023-24.

Projecte dedicat a:

 

– Eliminació de plantes invasores bosc Sant Joan de Blanes

 

– Impuls de la biodiversitat del bosc

 

– Arranjament de camins de la zona boscosa

 

– Comunicació del projecte

Projecte dedicat a:

 

– Reforestació zona boscos malmesa, entorn proper a centre.

 

– Impuls de la biodiversitat del bosc

 

– Eliminació d’invasores i residus plàstics

 

– Comunicació del projecte

Projecte dedicat a:

 

– Arranjament bosc-parc de la Mina Cristal·lina

 

– Impuls de la biodiversitat del bosc

 

– Identificació i catalogació espècies

 

 – Creació material educatiu consciència ambiental

 

– Comunicació del projecte

Projecte dedicat a:

 

– Eliminació de plantes invasores bosc Fenals a Lloret de Mar

 

– Arranjament camins i equipaments de bosc

 

– Comunicació del projecte

Curs: 3 ESO

Nombre d’alumnes: 120 alumnes

 

 

Curs: 1 ESO

Nombre d’alumnes: 58 alumnes

 

 

Curs: 3 ESO

Nombre d’alumnes: 117 alumnes

 

 

Curs: 3-4 ESO (Aula Oberta)

Nombre d’alumnes: 18 alumnes

 

 

Evidències i productes.

 Imatges

 

Evidències i productes.

Imatges

 

Evidències i productes.

Arranjament parc de la Mina Doc 1 Doc 2

Biodiversitat Doc 1 Doc 2 Doc 3

Bosc Sa Palomera Doc 1

Campanyes Doc 1 Doc 2

Catalogació Doc 1 Doc 2 Doc 3 Doc 4 Doc 5

Comunicació Vídeos

Educació

 

 

Evidències i productes.

Imatges