IMPORTANT! Abans d’iniciar la teva preinscripció, has d’haver llegit

i entès aquest document

Passos a seguir per fer la preinscripció:

1– Accedir al formulari d’inscripció i omplir-lo degudament. Seguir les instruccions que s’hi indiquen. Esperar un e-mail amb la còpia de les respostes al formulari en forma de confirmació de rebuda del formulari.

2– Fer el pagament de la bestreta corresponent al període escollit.

– Pagament per transferència:

· Concepte: Campus marí + Nom nen/a

· Número de Compte : ES31 1491 0001 2230 0011 2886 (Atenció! És un nou número de compte)

– Pagament a La Casa del Mar en efectiu o amb targeta de crèdit:

· De DILLUNS a DIVENDRES de 8:30h – 17:00h.

3– Descarregar els documents necessaris per formalitzar la inscripció i llegir les condicions de participació.
(Veureu que són els mateixos que els del Casal del Mar)

  • Fitxa d’autorització
  • Fitxa de salut
  • Protecció de dades de salut
  • Proteccio de dades

4– Resum de documentació necessària per fer la inscripció, a entregar a La Casa del Mar (en mà o per e-mail a: amxatrac@gmail.com):

– Documents indicats al punt 3 degudament omplerts i signat pels pares o tutors:

· Fitxa d’autorització

· Fitxa de salut

· Protecció de dades de salut

· Protecció de dades i imatge

– Una fotografia del participant mida carnet

– Fotocòpia de la targeta de la seguretat social (CatSalut)

– Comprovant d’haver fet el pagament corresponent (en cas de transferència bancària)