Anàlisi cartogràfica i espacial de la densitat de punts de cria del mosquit tigre (Aedes albopictus) als municipis de Catalunya (TFG)

  • Títol del projecte: Anàlisi cartogràfica i espacial de la densitat de punts de cria del mosquit tigre (Aedes albopictus) als municipis de Catalunya

  • Any: En curs

  • Descripció del projecte: Aquest projecte es bassa en l’elaboració d’una cartografia completa dels punts de cria potencials de mosquit tigre (Aedes albopictus) dins de l’àmbit públic dels municipis de Catalunya, amb l’objectiu d’establir zones de risc on es podria trobar el mosquit tigre, segons la densitat d’embornals per metre quadrat i la tipologia de sòl (horts, jardins…).
    Per a l’estudi dels punts d’aigua d’àmbit públic en els que es pot reproduir potencialment el mosquit tigre, s’han recorregut tots els elements de la via pública (places zones de vianants, parcs i jardins), així com totes les vies de desplaçament i d’accés públic (carrers, carreteres, rotondes, avingudes, travessies, polígons industrials), analitzant els embornals pluvials de l’entramat urbà que acumulen aigua. Aquests ambients resulten òptims per al desenvolupament de les larves dels mosquits perquè es tracten d’indrets ombrívols on l’aigua de pluja triga a evaporar-se.
    Aquest projecte s’ha realitzat a partir d’un programa de suport que ofereix la Diputació de Girona per a la prevenció i control d’aquesta espècie, per tal de proporcionar eines de coneixement sobre la capacitat de colonització i establir mesures de tractament mitjançant substàncies larvicides.

  • Àmbit: Investigació/gestió

  • Col·laborador/Promotor: Universitat de Girona