Biodiversitat i dinàmica de les comunitats bentòniques de l’espai marí situat a la zona d’influència de la futura ampliació del port de Blanes.

  • Títol del projecte: Caracterització de la biodiversitat i seguiment de la dinàmica experimentada per les comunitats bentòniques de l’espai marí situat a la zona d’influència de la futura ampliació del port de Blanes.

  • Any: 2009

  • Descripció del projecte: Projecte dut a terme en col.laboració amb l’Associació Mediambiental S’Agulla. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la biodiversitat i la resposta del sistema marí de l’àrea de Santa Anna (Blanes) sobre el potencial estrès al que seria sotmès durant l’ampliació del Port. El projecte s’ha realitzat amb la col·laboració del “Ajut a projectes de recerca d’abast local i comarcal” atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.2009 ACOM 00049.

  • Àmbit: Investigació. 

  • Col·laborador/Promotor: S’Agulla (COL), Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (PROM).   

  • Links d’interès:  

    http://sagulla.org/
    http://agaur.gencat.cat/ca/inici/