Descripció, cartografia i georeferenciació de les praderies de fanerògames marines al port de l’Hospitalet de l’Infant

  • Títol del projecte: Descripció, cartografia i georeferenciació de les praderies de fanerògames marines i els organismes associats davant el port de l’Hospitalet de l’Infant amb motiu de la seva ampliació.

  • Any: 2009

  • Descripció del projecte: L’objectiu central d’aquest estudi va ser descriure els hàbitats submergits dins de l’àrea d’estudi posant especial atenció a la detecció de l’espècie protegida Pinna nobilis que sovint pobla les praderies de Posidonia oceanica a la zona geogràfica de l’estudi. Caracteritzar, dins d’aquesta àrea, els herbeis de Posidonia oceanica i d’altres fanerògames marines, els quals són sistemes protegits tant a nivell de la Comunitat Autònoma de Catalunya com a nivell de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Europea. Caracteritzar les comunitats d’epífits de les fulles de Posidonia oceanica així com les espècies principals d’animals i vegetals que colonitzen els rizomes. Descriure, encara que de manera sumària,  les espècies d’algues infralitorals dominants als blocs de l’espigó principal del port de l’Hospitalet de l’Infant. 

  • Àmbit: Gestió. 

  • Promotor: Entorn SA.