Efecte de l’oli de Citriodora en el desenvolupament dels mosquits, peixos i capgrossos.

  • Títol del projecte: Efecte de l’oli de Citriodora en el desenvolupament dels mosquits, peixos i capgrossos.

  • Any: 2014

  • Descripció del projecte: (Activity of essential oil from the lemon eucalyptus Corymbia citriodora on the larvae of mosquitoes (Aedes albopictus, Culex pipiens) and the juveniles of Gambusia sp and the tadpoles of Ranna sp). En aquest estudi es va analitzar l’efecte de l’oli d’Eucalyptus citriodora extret a partir de fulles i branques sobre diferents organismes de vida aquàtica. Per una banda, les larves d’Aedes albopictus i Culex pipiens i per l’altra, sobre alguns vertebrats que es poden trobar en espais d’aigua dolça: peixos com la Gambusia sp i amfibis com les larves de Rana viridis.

  • Àmbit: Investigació. 

  • Promotors: Santi Escartin i Simone Mariani. 

  • Links d’interès:  

    https://www.um.es/analesdebiologia/numeros/36/PDF/36_2014_17.pdf