Presència del mosquit tigre al bosc (TFG)

  • Títol del projecte: Presència del mosquit tigre al bosc     

  •  Any: En curs.

  • Descripció del projecte: Amb aquest projecte es vol conèixer la situació actual de l’expansió del mosquit tigre (Aedes albopictus) a traves del bosc mediterrani, ja que es de l’estiu del 2004, quan es van detectar els primers exemplars del mosquit a Catalunya, la seva expansió ha estat quasi imparable. Mitjançant un seguiment amb ovitraps (recipients amb aigua on s’introdueix una fusta rugosa), s’han imitat els llocs de cria del mosquit tigre al seu habitat original com poden ser els forats dels arbres on s’acumula aigua de manera natural. Les trampes s’han col·locat cada 500m. al llarg d’un transsecte de 3 km que comença a la urbanització de Can Carbonell a Llagostera, ja que és una zona on es pot diferenciar molt facilment la zona urbanitzada i el bosc proper. L’objectiu principal de l’estudi és observar la diferència entre les trampes més properes a les zones urbanes (on hi ha més concentració de mosquit tigre) amb les zones boscoses més allunyades. Es vol provar la hipòtesis que al no tenir tantes facilitats (recipients amb aigua) el mosquit no es pot reproduir tan fàcilment si està allunya de la civilització.  

  • Àmbit: Investigació  

  • Col·laborador/Promotor: Universitat de Girona.