Productes finals

Ja arribem al final! Queda la part més important, saber explicar tot això que has après! Tu saps molt bé totes les solucions que tenim a les nostres mans per conservar i preservar els ecosistemes marins. 

📋 INSTRUCCIONS:

1. Selecciona una de les idees que van sorgir a la sessió anterior. La que més t’agradi, et cridi l’atenció, la que creguis que és més important…

2. Planeja de quina manera plasmaràs aquesta idea en un treball. Tens total llibertat per elaborar un producte final de la manera que més t’agradi. Es pot fer a mà o amb alguna eina digital. Pots fer-ho amb el teu grup o de manera individual. 

3. Un cop tinguis clara la manera en què ho faràs, comença a elaborar el teu producte final.

4. Quan el tinguis enllestit, hauràs de fer-nos-ho arribar per a que podem veure’l! 

⏱️ DURADA:

A concretar pel professor/a responsable 

👨🏻‍🔬👩🏻‍🔬 SESSIÓ DIRIGIDA PER:

Professor/a

📊📝EXEMPLES DE PRODUCTES FINALS: