· Títol del projecte: Projecte per a la prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.
· Any d’execució: 2021-2023

· Descripció del projecte: Aquest projecte ha estat possible gràcies a la convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals de l’Agència de Residus de Catalunya. A més, part del projecte també ha estat sol·licitada per l’Ajuntament de Blanes pel que es duran a terme diverses accions. Per una part, es realitzarà la redacció d’un informe PLP (Pla Local de Prevenció de residus) i es crearà un sistema per fomentar l’ús d’un espai de la deixalleria municipal que estarà dedicat a la reutilització d’objectes per part de la ciutadania. Per l’altra part, el projecte també està enfocat en l’àmbit educatiu, per la qual cosa es duran a terme tallers i activitats als centres escolars de Blanes, on es mostrarà la importància de reutilitzar els objectes per tal de donar-los una segona vida i d’aquesta manera evitar una generació massiva de residus.

· Àmbit: Gestió ambiental/Divulgació
· Col·laborador / Promotor: Agència de Residus de Catalunya (Departament de territori i sostenibilitat).
· Links d’interès: Secció Prevenció (Agència de Residus de Catalunya)