Projecte de restauració del bosc de Fenals a través de campanya de voluntariat i jornades de divulgació a la població.