Projecte de reforestació d’algues del gènere Cystoseira que es troben greument amenaçades

por | nov. 10, 2021

  • Títol del projecte:  Reforestació d’algues del gènere Cystoseira que es troben greument amenaçades
  • Any d’execució: 2020/2021
  • Descripció del projecte: Aquest projecte ha estat possible gràcies a la segona convocatòria de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori que dóna la Diputació de Girona. El projecte executat ha seguit un eix principal d’actuació basat en accions de conservació per a dues espècies d’algues brunes amenaçades del gènere Cystoseira sensu lato, en concret Ericaria crinita i Gongolaria elegans (en la nomenclatura actual). Es tracta d’espècies molt sensibles a les pertorbacions, que en els darrers anys han patit una regressió molt important, arribant a desaparèixer a varis indrets de la costa catalana, principalement a causa de la forta pressió antròpica sobre els hàbitats típics on es podien trobar el segle passat. Les accions de conservació s’han dut a terme a diversos municipis de la Costa Brava com ara Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Port de la Selva, les quals es basen en la reforestació submarina de les algues objecte de l’estudi i la vigilància d’espècies invasores. Aquestes actuacions s’han complementat amb un conjunt d’accions de sensibilització i de regulació de l’ús públic, per tal de posar en valor aquestes espècies protegides entre la ciutadania, com ara l’edició i instal·lació de material interpretatiu (plafons i fulletons), la realització de dinamitzacions i accions de voluntariat i la jornada de formació per a tècnics municipals.
  • Àmbit: Investigació / Gestió ambiental / Divulgació
  • Col·laborador / Promotor: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona
  • Links d’interès:  Diputació de Girona (Convocatòria) / Notícia

Material divulgatiu: