Sessió teòrica: Problemes i impactes als ecosistemes

Com ja vau veure a la sessió anterior, hi ha alguns usos que fem dels oceans que no els hi fan massa bé… Ara és el moment d’analitzar quins problemes tenen els oceans! Perquè existeixen aquestes problemàtiques? Què en penseu? Què podem fer-hi? Tots els problemes apareixen al mar directament o algun ve de terra? …

📋 INSTRUCCIONS:

1. Amb tot el grup classe, heu de fer una pluja d’idees sobre els possibles problemes ambientals que creieu que tenen els oceans. Per fer aquest exercici, ajudeu-vos del mapa conceptual que vau fer a la sessió anterior.

2. Si necessiteu ajuda per acabar aquesta pluja d’idees, podeu fer click aquí.

3. Per acabar de completar el mapa conceptual amb les noves idees: obriu el sobre “PROBLEMES” 

Ara, mirant el vostre mapa… Sabrieu ordenar els problemes de més a menys importants?

⏱️ DURADA:

1 hora

👨🏻‍🔬👩🏻‍🔬 SESSIÓ DIRIGIDA PER:

Professor/a

Pàgina en construcció