Landscape of fear: How predation efects could change sea urchins behavior (TFG)

por

  • Títol del projecte: Landscape of fear: How predation efects could change sea urchins behavior

  • Any: En curs

  • Descripció del projecte: El Landscape of fear és definit com la representació dels nivells de por que experimenta una víctima davant d’una situació de depredació. Molts estudis han demostrat que les preses responen a canvis en el risc de depredació mitjançant l’alteració del seu comportament (canvis en la vigilància i/o en la cerca d’aliment) o patrons d’assignació de temps (evitant zones d’alt risc). El landscape of fear combina aquestes variacions en el risc de depredació i les respostes de comportament, sota aquest model, la predation risk varia d’una manera identificable amb el temps i l’espai. En principi, partint de la definició de landscape of fear, es conclou que als llocs on hi ha majors depredadors, és on hi haurien d’haver menys víctimes. En aquest estudi, hem volgut comprovar aquesta afirmació fixant-nos en uns herbívors concrets: els eriçons de mar (en concret s’ha treballat amb dues espècies: Paracentrotus lividus i Arbacia lixula). Suposem que, als llocs on hi trobem més peixos o peixos més grans, és on hi hauríem de trobar menys garotes. Per tal de demostrar-ho, s’han realitzat dos experiments paral·lelament: En primer lloc, s’ha realitzat un seguiment fotogràfic de diferents escenaris marins (classificats segons unes característiques comunes) en els que podem trobar garotes i podem observar els canvis que experimenten en quant a la seva posició en relació amb el pas del temps (de setmana a setmana, durant un dia, i del dia a la nit). A més, per tal d’obtenir resultats significatius, s’ha realitzat un comptatge i mesurament dels eriçons observats a les fotografies. En segon lloc, per tal de comprovar que les conclusions extretes del treball de camp són significatives, s’ha volgut fer una representació exsitu. S’ha representat un escenari en que les garotes poguessin tenir por de ser depredades: en un aquari ple d’aigua marina, s’han introduït 3 individus d’eriçons de mar. Al mateix temps, a l’aquari s’hi afegia un estímul que pogués fer canviar el comportament d’aquests eriçons: víctimes.

  • Àmbit: Investigació

  • Col·laborador/Promotor: Universitat de Giroina

  • Links d’interès: