El concurs científic internacional “Ciencia en Acción” ha concedit el 1r Premi Ex Aequo de “Materiales Didácticos de Ciencias” al projecte “Ciencia ciudadana para jóvenes con Mosquito Alert” en la modalitat “Materiales Didácticos de Ciencias Interactivos y No Interactivos” (Premi IBM).

Es tracta del projecte educatiu de Mosquito Alert, creat i dissenyat en format webquest per Mosquito Alert i Xatrac amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El jurat va valorar el projecte educatiu de Mosquito Alert per ser una proposta molt original i didàctica, que permet al públic accedir a coneixements científics, al mateix temps que els fa sentir part de la investigació per mitjà de les seves contribucions a través d’una aplicació de mòbil. Aquest material educatiu va ser desenvolupat per Mosquito Alert i l’Associació Mediambiental Xatrac, arrel d’una convocatoria concedida per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) amb el suport i implicació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El webquest és una plataforma web dissenyada específicament per dur a terme projectes educatius en les diferents assignatures dels centres escolars. Està estructurada en diferents activitats que tant l’alumnat com el professorat han de completar, realitzar sessions de laboratori i sortides de camp, fins l’elaboració d’un producte final. En els últims dos anys més de 700 estudiants de diferents instituts d’España han treballat aquesta metodologia amb Mosquito Alert. 

Ciencia en Acción” es un concurs internacional dirigit a estudiants, professors, investigadors i divulgadors de la comunitat científica, en qualsevol de les seves disciplines. El seu objectiu principal és presentar la ciència d’una manera atractiva i motivadora, de manera que els joves i el gran públic s’interessi per ella i al llarg del concurs gaudeixin atenent les conferències, observant i participant a la fira, i els més animats pujant a la gran experiència. 

Text de: Marina Torres (Mosquito Alert)