Millora de l’estat de conservació dels ecosistemes litorals i boscosos de Fenals.

por | març 4, 2019

 • Títol del projecte: Millora de l’estat de conservació dels ecosistemes litorals i boscosos de Fenals.
 • Any: 2019
 • Descripció del projecte:  Aquest projecte ha estat possible gràcies a la “subvenció per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori”, que dóna la Diputació de Girona. Les activitats plantejades al projecte s’han portat a terme amb la col·laboració dels alumnes de 3r ESO de l’Institut Escola de Lloret de Mar, que dins l’assignatura de “Serveis a la Comunitat” van decidir apuntar-se com a voluntaris d’aquest projecte.
  El projecte té dos objectius principals:

  • Millorar l’estat de conservació de les zones boscoses i litorals de la zona sud del municipi de Lloret de Mar. Hàbitats d’interès comunitari 9540, 1240 i 1170.
  • Posar en valor, aquests indrets entre la ciutadania.

A partir d’aquests objectius generals, es pot desglossar el projecte en diversos objectius específics:

 • Eliminar espècies invasores, restes de matèria orgànica morta i deixalles, del bosc, el supralitoral, i la part baixa dels penya-segats.
 • Donar a conèixer els valors naturals i la importància dels principals hàbitats d’interès comunitari de la zona, així com les normatives i directives que s’apliquen.
 • Fomentar la implicació dels joves locals en la conservació dels ecosistemes.
 • Consolidar la tasca de custòdia que fa l’entitat en els hàbitats d’interès comunitari propers al centre d’interpretació ambiental.